लमही नपाको नीति  सवै वडाहरुमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने

  
दैनिक अभियान शुक्रबार, असार ५, २०७७

तुलसीपुर, ५ अषार । सवै वडाहरुमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाइ निरन्तरता दिदैं संचालित नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरु र स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधि उपकरणको अभाव हुन नदिई त्यस्ता संस्थाबाट प्रदान गरिदै आएको स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीय बनाउने नीति अवलम्वन गरेको छ ।

गरिव, सिमान्तकृत तथा पछाडि परेका समुदायहरुमा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्यसेवाको विस्तार गर्न लमही नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य नीति र नगर स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने बताएको छ ।

यस लमही नगरपालिका भित्र संचालित स्वास्थ्य चौकीहरुमा क्रमशः कम्तिमा १ जना : डाक्टरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरिने बताइएको छ ।

देउखुरी उपत्यकामा रहेको एक मात्र अस्पताल लमही अस्पताललाई थप सेवामुखी, श्रोत साधनयूक्त, दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गरी माइनर अपरेशन सेवाको सुरुवात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला सेवा को व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा, बहिरंग र अन्तरंग सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाई नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र औषधोपचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै औषधि भण्डारणको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ ।